Aanmelden schooljaar 2019-2020

Op 12 en 13 maart 2019 worden er inschrijvingsavonden georganiseerd binnen alle scholen voor het voortgezet onderwijs. Op deze avonden dienen alle leerlingen zich in te schrijven bij een school voor voortgezet onderwijs. De basisscholen begeleiden dit proces en geven hierover uitgebreid informatie.

Voor het aanmelden zijn de volgende documenten van groot belang:

-          Een volledig ingevuld aanmeldformulier (volgt zsm op deze website) dat door de ouders is ondertekend;

-          Het onderwijskundig rapport, met eventuele bijlagen;

-          Het adviesformulier van de basisschool;

-          Een onafhankelijk advies over het vervolgonderwijs;

-          Een uittreksel uit de basisadministratie van de gemeente;

-          Als een leerling korter dan twee jaar in Nederland verblijft, dan sturen beide ouders een kopie

van hun paspoort mee.