Onderwijs in het teken van de toekomst

Leerlingen op het vmbo en praktijkonderwijs hebben veel talent. Vandaar dat wij een school hebben gebouwd en onderwijs geven wat aansluit op deze talenten. Wat je direct opvalt wanneer je ons prachtige gebouw inloopt is dat dit een mooie werkomgeving is met ruimte voor optimale ontwikkeling.

Vakcolleges

Binnen het vmbo werken we in vakcolleges: Horeca en Ondernemen; Techniek; Zorg & Welzijn. Leerlingen geven de voorkeur aan in welke richting ze zouden willen leren en kennismaken.  Leerlingen kiezen niet een beroep want iedere leerling krijgt een brede oriëntatie. De leerling mag ook ontdekken dat een andere richting misschien beter past.

Leren binnen de vakcolleges betekent 25% van je lestijd in de praktijk. We zoeken verbinding tussen theorie en praktische vaardigheden. Lessen zijn daardoor interessanter en sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Stage is een heel belangrijk onderdeel van de opleiding. Tenslotte we hebben goede contacten met het ROC en bedrijfsleven.

Praktijkonderwijs

Het Praktijkonderwijs gaat nog een stap verder. Hier is de helft van de lessen in een praktijkomgeving. Leerlingen worden op deze manier naar werk begeleid. Wij zijn heel trots dat wij deze leerlingen de kans bieden om in de beschermde omgeving van het Praktijkonderwijs een diploma te halen. Het Praktijkonderwijs biedt leerlingen dus alle mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen (binnen een werkomgeving of naar een opleiding). Samen zorgen we voor de juiste weg.

Het Da Vinci College vindt een nauwe samenwerking met bedrijven en ROC erg belangrijk. Dit houdt ons onderwijs bij de tijd. We zorgen voor een optimale voorbereiding op het examen, het onderwijs bij het ROC of werk.

En wat nog meer?

Onderwijs is voor ons meer dan alleen het volgen van (praktijk)lessen. Op het Da Vinci College besteden we ook veel aandacht aan kunst, cultuur, sport, vrije tijd en burgerschap. We leren leerlingen steeds meer de eigen verantwoordelijkheid te nemen. Zo krijgen leerlingen tijdens de opleiding kleinere en grotere opdrachten. Daarnaast betrekken we onze leerlingen bij de Goede Doelen-acties, activiteiten voor bijvoorbeeld buurtbewoners. Natuurlijk is er voor onze leerlingen ook regelmatig tijd voor ontspanning met onze feesten, excursies, reizen en kampen.

Da Vinci College is een school in beweging; samen met de leerlingen werken we aan een mooie toekomst!