Je mentor
Elke klas en dus elke leerling op het Da Vinci College heeft een eigen mentor. De mentor is een (vak)docent die speciaal veel aandacht heeft voor jouw klas. De docent zorgt dat het in de klas goed verloopt maar kijkt ook hoe het met jou is. Heb je het naar je zin in de klas, hoe gaat het met de vakken, lukt het je om je huiswerk te maken en heb je de juiste richting gekozen? Dit zijn maar een paar punten waar een mentor zich mee bezig houdt. Je kunt altijd terecht bij je mentor voor alle vragen. Dit geldt niet alleen voor jou maar ook voor je ouders.
De mentor heeft verschillende keren per schooljaar contact met je ouders. Daarnaast neemt de mentor ook extra contact op met je ouders als dat nodig is. Je ouders kunnen ook altijd zelf contact opnemen met de mentor. Dit kan telefonisch of door het sturen van een mailtje.

Mentoruur
Eén keer per week heb je een mentoruur. In dit uur krijg je, zeker in het begin van het schooljaar, uitleg over alles wat te maken heeft met de voor jou nieuwe school. Welke spullen heb je nodig voor welk vak, hoe kun je een lokaal vinden, hoe werkt de printer, waar is je kluisje, hoe plan je je huiswerk? De mentor kijkt ook met jou en je klasgenoten hoe het gaat met de klas: is de sfeer fijn om te werken, hoe kunnen jullie nog beter samenwerken? Dit zijn punten die wij op het Da Vinci College heel erg belangrijk vinden. Daarom nemen we alle tijd om ervoor te zorgen dat dit goed loopt.
 
Coachingsuur
Dit uur is speciaal bedoeld voor gesprekjes tussen jou en de mentor alleen. De mentor gaat met je in gesprek om te kijken hoe het gaat, waar je tegenaan loopt en of je je fijn voelt op je nieuwe school. Het coachingsuur heb jij dus niet iedere week. De mentor geeft aan welke leerlingen hij wanneer wil spreken.

Extra begeleiding

Naast de begeleiding van de mentor, kan het natuurlijk zijn dat je soms wat meer ondersteuning of begeleiding nodig hebt. Daarom hebben we de school opgedeeld in kleinere gedeeltes binnen het gebouw. In het 1e jaar vmbo zit je vooral in het studiehuis brugklas; daar is je kluisje, daar kom je veel van je docenten zitten en ben je met je klasgenoten. Het is dus heel makkelijk om vragen te stellen. In het 1e jaar PrO zit je in studiehuis Onderbouw Pro. Ook dit is klein en overzichtelijk. De docenten lopen er ook rond. Je kunt dus allerlei vragen stellen.

Het kan zijn dat je het moeilijk vindt om bijvoorbeeld thuis aan je huiswerk te werken. Je kunt dat ook op school doen tijdens de Naschoolse Service op het vmbo.

Daarnaast zijn er op de Da Vinci College verschillende mensen werkzaam die je kunnen begeleiden bij je dyslexie, dyscalculie of bij problemen met spraak en taal. Deze logopedistes zorgen voor individuele begeleiding of begeleiding in een klein groepje met andere leerlingen die hetzelfde lastig vinden. Daarnaast kijken ze samen met jou of je extra hulpmiddelen mag gebruiken, zoals het voorleesprogramma TextAid bij dyslexie.

Soms gaat leren niet vanzelf, heb je veel stress bij toetsen, vind je het lastig je werk te plannen of vind je het bijvoorbeeld moeilijk om voor jezelf op te komen. Hiervoor worden gedurende het schooljaar verschillende trainingen aangeboden, zoals rots- en water training, training plannen en organiseren, faalangstreductietraining etc.

Ook kan er extra hulp worden aangeboden door onze schoolmaatschappelijk werkster en gedragswetenschapper/orthopedagoog. Zij kunnen jou binnen en buiten de klas helpen. Samen met jou gaan ze kijken wat er nodig is om een diploma te halen en het nog beter te laten gaan op school.

Tenslotte werken we ook nauw samen met de begeleider passend onderwijs van het Samenwerkingsverband, ambulante begeleiders vanuit REC 2 en REC 3, jeugdprofessionals, leerplichtambtenaar, wijkagent en schoolarts.

Alles is erop gericht om ervoor te zorgen dat het goed met je gaat.

Natuurlijk worden bij de dingen zoals hierboven genoemd altijd je ouders betrokken. Wij overleggen altijd met jullie wat belangrijk is in de begeleiding voor jou.

Bekijk hier onze schoolondersteuningsprofielen;