Verzuim

Als je later gaat werken, is het belangrijk dat je op tijd kunt komen. Op school werken we hier al aan door op tijd in de lessen te zijn en alle lessen van het lesrooster te volgen.
In de begeleiding wordt extra aandacht besteed aan te laat komen, ziekteverzuim en spijbelen. Dit gebeurt in samenwerking met de afdeling Leerplicht van de betrokken gemeenten. De leerplichtambtenaar van de gemeente Roosendaal heeft een spreekuur op school. De school heeft een meldingsplicht om ongeoorloofd verzuim of veelvuldig te laat komen te melden.

Leerlingen die vaak afwezig zijn, missen onderwijs en daardoor kansen om zich te ontwikkelen. Daarom houden we het verzuim van leerlingen goed in de gaten. De verzuimcoördinator controleert samen met de receptionisten, pedagogisch begeleiders en domeinleiders elke dag of alle leerlingen aanwezig zijn. Als een leerling afwezig is en we hebben geen bericht ontvangen, nemen we contact op met ouders. We willen graag weten of leerlingen veilig thuis zijn of dat we naar hen op zoek moeten gaan. 

We letten goed op het ziekteverzuim van leerlingen. Als het nodig is, bekijken we in overleg met ouders en de Jeugdarts van de GGD, welke aanpassingen er nodig zijn om toch lessen te kunnen volgen. 

Lees hier onze verzuimroutes;