Mentor

Elke klas en dus elke leerling op het Da Vinci College heeft een eigen mentor. De mentor is een (vak)docent die speciaal veel aandacht heeft voor jouw klas. De docent zorgt dat het in de klas goed verloopt maar kijkt ook hoe het met jou is. Heb je het naar je zin in de klas, hoe gaat het met de vakken, lukt het je  om je huiswerk te maken en heb je de juiste richting gekozen? Dit zijn maar een paar punten waar een mentor zich mee bezig houdt. Je kunt altijd terecht bij je mentor voor alle vragen. Dit geldt niet alleen voor jou maar ook voor je ouders.


De mentor heeft verschillende keren per schooljaar contact met je ouders. Daarnaast neemt de mentor ook extra contact op met je ouders als dat nodig is. Je ouders kunnen ook altijd zelf contact opnemen met de mentor. Dit kan telefonisch of door het sturen van een mailtje.

Mentoruur
Eén keer per week heb je een mentoruur. In dit uur krijg je, zeker in het begin van het schooljaar, uitleg over alles wat te maken heeft met de voor jou nieuwe school. Welke spullen heb je nodig voor welk vak, hoe kun je een lokaal vinden, hoe werkt de printer, waar is je kluisje, hoe plan je je huiswerk? De mentor kijkt ook met jou en je klasgenoten hoe het gaat met de klas: is de sfeer fijn om te werken, hoe kunnen jullie nog beter samenwerken? Dit zijn punten die wij op het Da Vinci College heel erg belangrijk vinden. Daarom nemen we alle tijd om ervoor te zorgen dat dit goed loopt.
 

 

Coachingsuur

Dit uur is speciaal bedoeld voor gesprekjes tussen jou en de mentor alleen. De mentor gaat met je in gesprek om te kijken hoe het gaat, waar je tegenaan loopt en of je je fijn voelt op je nieuwe school. Het coachingsuur heb jij dus niet iedere week. De mentor geeft aan welke leerlingen hij wanneer wil spreken.

Begeleiding

Naast begeleiding van je mentor kan het nodig zijn dat er soms wat meer ondersteuning of begeleiding nodig is.

We hebben onze school opgedeeld in kleinere delen binnen het gebouw.

Wanneer je in de brugklas komt heb je een eigen plek binnen de school waar je samen met de andere brugklasleerlingen een kluisje hebt en waar het studiehuis is.

Wanneer je iets lastig vindt of vragen hebt en jouw mentor is niet in de buurt of kan jou even niet verder helpen, zijn er  binnen de brugklasafdeling op het vmbo en de brugklas van het Praktijkonderwijs extra mensen die jou snel kunnen  helpen. Dit zijn de brugklascoördinator op het vmbo en Pedagogisch begeleider op het Praktijkonderwijs. Zij zijn vaak te vinden in het studiehuis. Deze mensen kunnen jou naast jouw mentor ook helpen.

Het kan zijn dat je het moeilijk vindt om bijvoorbeeld thuis aan je huiswerk te werken. Je kunt dat ook op school doen tijdens de Naschoolse Service op het vmbo.

Daarnaast zijn er op het Da Vinci College verschillende mensen werkzaam die je kunnen begeleiden bij je dyslexie, dyscalculie of bij problemen met spraak en taal. Deze logopedistes zorgen voor individuele begeleiding of begeleiding in een klein groepje met andere leerlingen die hetzelfde lastig vinden. Daarnaast kijken ze samen met jou of je extra hulpmiddelen mag gebruiken, zoals het voorleesprogramma TexAaid bij dyslexie.

Soms gaat leren niet vanzelf, heb je veel stress bij toetsen, vind je het lastig je werk te plannen of vind je het bijvoorbeeld moeilijk om voor jezelf op te komen. Hiervoor worden gedurende het schooljaar verschillende trainingen aangeboden, zoals rots- en water training, training plannen en organiseren, faalangstreductietraining etc.

Ook kan er extra hulp worden aangeboden door onze schoolmaatschappelijk werkster en gedragswetenschapper/orthopedagoog. Zij kunnen jou binnen en buiten de klas helpen. Samen met jou gaan ze kijken wat er nodig is om een diploma te halen en het nog beter te laten gaan op school.

Tenslotte werken we ook nauw samen met de begeleider passend onderwijs van het Samenwerkingsverband, ambulante begeleiders vanuit REC 2 en REC 3, jeugdprofessionals, leerplichtambtenaar, wijkagent en schoolarts.

Alles is erop gericht om ervoor te zorgen dat het goed met je gaat.

Natuurlijk worden bij de dingen zoals hierboven genoemd altijd je ouders betrokken. Wij overleggen altijd met jullie wat belangrijk is in de begeleiding voor jou.

het Schoolondersteuningsprofiel vmbo en Schoolondersteuningsprofiel PrO.