Aanmelden

Op 2 en 3 maart 2021 worden er inschrijvingsavonden georganiseerd binnen alle scholen voor het voortgezet onderwijs. Op deze avonden dienen alle leerlingen zich in te schrijven bij een school voor voortgezet onderwijs. De basisscholen begeleiden dit proces en geven hierover uitgebreid informatie.

Voor het aanmelden zijn de volgende documenten van groot belang:

- Een volledig ingevuld aanmeldingsformulier (klik hier voor de digitale versie) wat ondertekend is door alle met het ouderlijk gezag belast zijnde ouders

- Het leerlingprofiel dat u van de basisschool ontvangt

- Een paspoort of identiteitsbewijs

- indien van toepassing: andere voor het onderwijs relevante informatie

Als alle informatie op de aanmelddagen beschikbaar is, neemt de toelatingscommissie een besluit of de leerling toegelaten wordt. U ontvangt hierover bericht voor de meivakantie.