Missie & Visie

De missie van het Da Vinci College is door de jaren heen enigszins aangescherpt maar in de basis niet veranderd:

Het DVC, dè pedagogische school voor VMBO en PRO. Een kleinschalige en veilige ontmoetingsplaats waarin de leerling centraal staat.

De missie geeft sturing aan onze koers, aan de activiteiten die we ontplooien en op welke wijze wij ons profileren binnen Roosendaal en omgeving.
De visie waarbinnen we ons onderwijs en begeleiding vormgeven, is als volgt geformuleerd:

Wij stimuleren de leerling om zich te ontwikkelen en voor te bereiden op zijn sociale en beroepsmatige toekomst. De leerling is eigenaar van zijn eigen leerproces om zijn talent te ontdekken. Wij werken samen met ouders, instanties en bedrijven om leren in de praktijk vorm te geven.