Missie & Visie

Leren door te doen in verbinding met de wereld buiten de school is de kern van de manier waarop het Da Vinci College leerlingen voorbereidt op hun toekomst. We ondersteunen kinderen in het ontwikkelen van hun eigen kracht. Daar horen kennis opdoen bij, persoonlijke ontwikkeling en functioneren binnen sociale relaties. We zijn ons bewust van onze pedagogische opdracht. Lees verder.