Aanpassingen examenreglement 2020-2021

Als gevolg van de coronacrisis geeft de overheid scholen de ruimte aanpassingen te doen in het programma van toetsing en afsluiting.

In de eerste bijlage vindt u de wijzigingen zoals we deze hebben doorgevoerd. De MR en de inspectie zijn hiermee akkoord gegaan. Soms wordt er een toets in andere vorm afgenomen, samengevoegd met een andere toets, of kan er een toets vervallen.

Uitgangspunt is altijd, dat de eindtermen die we verplicht moeten toetsen bij leerlingen dan door de andere toetsen gedekt zijn.

Als er een toets vervalt of samengevoegd wordt, heeft dat gevolgen voor de weging van de andere toetsen.

In de bijlage vindt u een overzicht van de doorgevoerde aanpassingen.

Verder heeft de overheid heeft als gevolg van de coronacrisis een aantal regels omtrent het examen aangepast voor leerlingen die dit schooljaar centraal examen doen. U vindt de wijzigingen in de tweede bijlage: addendum DVC examenreglement 2020-2021.

 

Met vriendelijke groet,

E. Cornec

examensecretaris