Burendag

De burendag is een landelijk initiatief, om elkaar “de buren” beter te leren kennen en samen iets

leuks te doen mét elkaar maar zeker ook vóór elkaar.

Als Da Vinci College omarmen wij dit initiatief en organiseren ook een burendag voor de buurt rondom de school. Dit doen wij niet op zaterdag 28 september, maar op vrijdag 27 september, zodat u ook kennis kan maken met onze leerlingen. Aankomende week zullen onze leerlingen van PrO in project-vorm ook meewerken aan dit initiatief.

Het verspreiden en bezorgen van de, door onszelf gemaakte, flyer maakt mede onderdeel uit van de samenwerking. Onze buren kunnen dus een uitnodiging verwachten in de brievenbus. We hopen onze buren een kijkje te geven in onze school en onderwijs. 

Wij verwelkomen onze buren graag op de DVC burendag 27 september. Aanmelden is niet nodig, tussen 13.30 en 15.00 uur kunt u vrij inlopen.