Marjolein de Leeuw benoemd tot rector OMO scholengroep Tongerlo

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft Marjolein de Leeuw-Reulen benoemd tot rector van OMO scholengroep Tongerlo in Roosendaal, waaronder het Da Vinci College, Norbertus Gertrudis Lyceum en Norbertus Gertrudis Mavo vallen. Op dit moment is zij directeur School voor zorg en welzijn aan ROC Tilburg. Marjolein start haar nieuwe functie op 1 november 2020. Zij volgt Marijke Broodbakker op die op 24 augustus 2020 met pensioen is gegaan. Barbara Baelemans, algemeen directeur van het Munnikenheide College, neemt de taken van de rector waar tot 1 november.

Marjolein de Leeuw startte haar loopbaan in 1995 als docent economische vakken aan College Riederwaard, School voor mavo en vbo handel en administratie in Rotterdam. In 1999 werd zij docent bedrijfsgroepen handel bij ROC Midden-Brabant en ruim een jaar later docent algemene economie aan Fontys Hogeschool in Tilburg. In 2001 keerde ze terug naar ROC Midden-Brabant/ROC Tilburg. Achtereenvolgens als docent/medewerker afdeling onderwijs en projecten, coördinerend leraar, afdelingsdirecteur a.i. bedrijfsgroepen en, tot dit moment, als directeur School voor zorg en welzijn.

Marjolein de Leeuw behaalde aan de Lerarenopleiding Fontys Hogeschool een tweede en eerste graads bevoegdheid algemene economie. In 2012 behaalde zij, aan TiasNimbas Business school, de Master of Public- and Non-profit Management (MSc). Zij volgde meerdere scholingen en trainingen, onder andere op het gebied van management en leiderschap en veiligheids- en crisismanagement.

Naast haar reguliere werk heeft Marjolein diverse bestuurlijke functies bekleed. Op dit moment is zij lid van de raden van toezicht van het Expertisecentrum familiezorg, Omroep Brabant en Stichting Bravoo, een stichting van twaalf openbare basisscholen in Midden-Brabant. Marjolein heeft de methode ‘Verkooptechniek voor uiterlijke verzorging’ geschreven en heeft een bijdrage geleverd aan van de bundel ‘Verantwoorden, veranderen en vertrouwen: dagelijkse praktijk voor publieke managers’.

Marjolein de Leeuw is 49 jaar, geboren in Brunssum. Zij is getrouwd en moeder van twee dochters van 18 en 16 jaar. Marjolein woont met haar gezin in Tilburg.

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen pag. 2 van 2 zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van. Meer informatie op www.omo.nl.