Persbericht

Een gouden schoolkantine schaal 2017 voor alle locaties van OMO sg Tongerlo!

Persbericht

 

Een gouden schoolkantine schaal 2017 voor alle locaties van OMO sg Tongerlo!


Van harte gefeliciteerd!  De 4 locaties van OMO SG Tongerlo:

·         Da Vinci College - locatie Bovendonk 1

·         Gertrudiscollege - locatie Vincentiusstraat 51-53

·         Gertrudiscollege - locatie Bovendonk 115

·         Norbertuscollege - locatie Lyceumlaan 10


verdienen allemaal een gouden schoolkantine schaal 2017.
Dit bericht ontving het de afdeling facilitair dinsdag 24 januari 2017 namens de Schoolkantine Brigade van het Voedingscentrum!

Sinds augustus 2016 heeft OMO sg Tongerlo op haar locaties een nieuwe cateraar en heeft in samenwerking daarmee al na enkele maanden een gouden schoolkantine schaal voor al haar locaties verdiend. Met de schaal laat de scholengroep zien dat haar kantines gezond ingericht zijn. Onze kantines presenteren gezondere producten aantrekkelijk en opvallend. De makkelijke keuze is nu vooral gezond, en lekker natuurlijk.

 

Daarmee komt OMO sg Tongerlo tegemoet aan de wens van ouders en leerlingen. Jongeren geven aan dat zij moeilijk weerstand kunnen bieden aan vette of zoete snacks als ze er liggen. Dat is niet raar. Verleidingen weerstaan vraagt zelfcontrole. En dat kunnen we niet altijd opbrengen, bijvoorbeeld na een spannende wiskundetoets of als je verliefd bent. Op die momenten zijn jongeren, net als volwassenen, sneller geneigd te kiezen voor makkelijk dan voor gezond. Uit gedragskundige onderzoeken blijkt dat kantinebezoekers vaker verstandig kiezen als het aanbod vooral uit gezonde producten bestaat.

 

Het facilitaire team heeft samen met de cateraar hard gewerkt om de kantines gezonder te maken. Dit aan de hand van nieuwe, verbeterde richtlijnen, de Richtlijnen Gezondere Kantines. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie van VWS. Leerlingen van de nieuwe Norbertus Gertrudis Mavo, het Norbertus Gertudis Lyceum en het Da Vinci College profiteren hier de komende jaren volop van mee.

 

Om een Gouden Schoolkantine Schaal te bemachtigen, moet een kantine voldoen aan diverse voorwaarden. Zo biedt de kantine groente en fruit aan en bestaat minstens tachtig procent van het aanbod uit betere keuzes. Dit zijn producten die je in een gezond eetpatroon vaak mag eten. Een Gezonde Schoolkantine maakt kiezen voor gezondere producten voor de hand liggend, door ze vooraan te leggen en aantrekkelijk te presenteren. De kantine besteedt ook aandacht aan het stimuleren van water drinken. De school heeft deze aanpak in het beleid verankerd.

 

De Gezonde Schoolkantine

De Gezonde Schoolkantine is een langlopend project van het Voedingscentrum. Het doel is een gezonder voedingsaanbod op vo- en mbo-scholen. Scholen kunnen hun aanbod voorleggen aan de Schoolkantine Brigade. Ze krijgen dan tips op maat over hoe ze de kantine stapsgewijs blijvend gezonder kunnen maken. Voor meer informatie: www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine