Update 23-02-2021 Berichtgeving Coronavirus

Berichtgeving Corona 23 februari 2021

Hoera! Op 1 maart weer naar school.

Morgen komen wij als centrale directie bij elkaar om dit besluit met elkaar te bespreken en hoe we dit vanaf 1 maart vorm gaan geven. Maar voor nu zijn wij ontzettend blij dat wij jullie vanaf 1 maart weer op onze school mogen ontvangen. Aan het eind van deze week verwachten we jullie meer duidelijkheid te geven.

Berichtgeving Corona 28 september 2020

Eerder vanavond hebben we tijdens de persconferentie van de minister-president kunnen horen welke impact het toenemend aantal Corona-besmettingen gaat hebben op ons dagelijks leven: heel veel nieuwe/aangescherpte maatregelen. Deze gelden echter niet voor het onderwijs. Ook voor ons en onze leerlingen betekent dit dat wij het onderwijs in de huidige vorm en met de huidige maatregelen kunnen continueren. Dit betekent dat we scherp blijven op het naleven van de – u ook bekende – maatregelen. Dat betekent o.a. dat we niet naar school komen indien er sprake is van Corona-gerelateerde klachten en men zich laat testen (uitslag kenbaar maken aan jaarcoördinator) en dat we zeker 1,5 meter afstand houden tussen leerlingen en medewerkers in de school en medewerkers onderling. Onze medewerkers gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen (spatkap, mondkapje) waar en wanneer men dat prettig vindt. Ook voor onze leerlingen geldt, dat het is toegestaan (maar nog niet verplicht) om een mondkapje te dragen, ook in de les.

 

Met vragen kunt u contact opnemen via info@davincicollege.nl of 0165 - 792100

 

Update Corona 29 mei 2020 Vervoer OV naar school

Op 2 juni gaat het Da Vinci College weer starten. Vanuit de overheid wordt opgeroepen om leerlingen zo veel mogelijk te laten fietsen, of persoonlijk met de auto te brengen. Als persoonlijk vervoer echt onmogelijk is mogen ze gebruik maken van het openbaar vervoer.

De lokale busmaatschappij Arrvia weet hoeveel leerlingen zij ongeveer kunnen verwachten. Dit hebben we gezamenlijk met alle scholen in Roosendaal afgesproken. Ook het gebruik van de trein is toegestaan om naar school te komen. Een mondkapje is zowel in de bus als trein verplicht.


Arriva meldt ons het volgende:

 •  Arriva hanteert vanaf 2 juni de winterdienstregeling. Tijden zijn via Arriva.nl te raadplegen.
 • Gebruik van een mondkapje is verplicht. Als er leerlingen bij een bushalte staan zonder mondkapje mogen ze niet instappen.
 • Er wordt vanaf een aantal plaatsen vanaf volgende week dinsdag geen openbaar vervoer geboden:
 • Heijningen (fietsen naar Dinteloord of Fijnaart en daar de bus pakken)
 • Moerdijk (trein via Lage Zwaluwe)
 • Standdaarbuiten (fietsen naar Fijnaart)
 • Kruisland (fietsen naar Oud Gastel)
 • Moerstraten (fietsen naar Wouw)
 • Noordhoek (fietsen naar Fijnaart)
 • Schijf
 • Achtmaal
 • Wernhout
 • Zundert
 • Klein Zundert 

Indien een leerling door de tijden van het OV eerder op school komt dan afgesproken of later weg gaat, laat dit dan aan de coördinator/mentor weten. Wij houden hier rekening mee. Leerlingen uit bovengenoemde richtingen worden verzocht gebruik te maken van de fiets of een andere vorm van persoonlijk vervoer. Ook is de regiotaxi een geboden alternatief. De provincie heeft met de vijf regiotaxiregio’s in Brabant afgesproken dat reizigers in die gevallen tegen WMO-tarief kunnen reizen. Dat is ongeveer gelijk aan het OV-tarief. Deze maatregel geldt vooralsnog tot 1 juli 2020. Kijk hier voor de contactgegevens van het regiovervoer in jouw regio: www.bravo.info/regiovervoer

 

Update 8 april 2020 - Zakslaagregeling

Begin deze middag heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de zakslaagregeling bekend gemaakt. Vanmiddag hebben we met de directie en examencommissie van het Da Vinci College bij elkaar gezeten om te kijken wat dit voor onze leerlingen maar ook voor ons als school betekent. 

Morgen in de loop van de ochtend zal er berichtgeving uitgaan richting collega's, ouders en leerlingen. Hierin wordt ook de examenplanning voor de komende tijd opgenomen, die we eerder op hoofdlijnen al bekend maakten. Zodra wij de consequenties op orde hebben, informeren wij iedereen. Meer informatie vindt u hier: https://www.vo-raad.nl/nieuws/ocw-publiceert-slaag-zakregeling

Update 01-4-2020 Berichtgeving corona

Het kabinet heeft gisteren besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dit betekent dat het Da Vinci College gesloten blijft tot zondag 3 mei.

Net als u hadden we ons al enigszins voorbereid op dit besluit. Concreet betekent het voor ons dat we doorgaan met het onderwijs op afstand voor alle niet-examenleerlingen.

De schoolexamens gaan wel door zoals we naar betreffende ouders al hebben gecommuniceerd. Einde van deze week ontvangt u een overzicht wanneer welke schoolexamens worden gemaakt. Wij wensen al onze examenleerlingen heel veel succes toe.

Het kabinet komt in de loop van april met aanvullende maatregelen voor de examens. Zodra deze informatie bekend is, zullen wij daarover ouders en leerlingen verder informeren. 
Informatie van de overheid over de examens is te vinden op

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/onderwijs/examens

Meer informatie over de nieuwe maatregelen vanaf 31 maart 2020:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/31/coronamaatregelen-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april

of

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/onderwijs/voortgezet-onderwijs

 

 

 

Update 24-03-2020 13:00 uur

Naar aanleiding van de persconferentie waarbij minister Slob aangekondigd heeft dat de examens niet doorgaan, overlegt de gezamenlijke directie van Scholengroep Tongerlo (het Norbertus Gertrudis Lyceum/Da Vinci College/Norbertus Gertrudis Mavo) over de vervolgstappen. Wij zullen hierover, morgen in de loop van de middag, zo volledig mogelijk communiceren.

Lees meer
https://nos.nl/artikel/2328153-centrale-eindexamens-middelbare-scholieren-gaan-niet-door.html

 

Update 18 maart 2020 

De Rijksoverheid heeft besloten dat de schoolexamens hervat kunnen worden. Deze week en begin volgende week hebben wij geen schoolexamens op de planning staan. We nemen nu even de tijd om rustig de exacte regelgeving af te wachten en te kijken hoe we hier een planning op kunnen maken.

We zullen u tijdig hierover informeren.

Lees meer op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/examens

en op

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/maatwerk-voor-afronden-examens

 

16-03-2020

Zoals gisteren aangekondigd ontvangt u hierbij nog meer informatie over de maatregelen die we hebben moeten treffen vanwege de sluiting van de school.

 

Op dit moment zijn wij druk aan het werk om ervoor te zorgen dat onze leerlingen op afstand toch met schoolwerk aan de slag kunnen. Hier hebben we nog even de tijd voor nodig. Morgen ontvangt u van ons informatie hierover en de mogelijkheid die dan geboden wordt voor de kinderen om spullen op te halen op school. We hopen samen met u aankomende weken voor elkaar te krijgen dat onze leerlingen bezig blijven met school. Aankomende weken zijn geen vakantie, we gaan door met ons onderwijs voor zover we dat kunnen organiseren.

 

In tegenstelling tot het bericht van gisteren vervallen alle toetsen op dit moment; dus ook alle toetsen voor onze eindexamenkandidaten. Zodra wij weten hoe wij hier mee om moeten gaan (we krijgen instructies van de overheid) zullen wij u nader hierover informeren.

 

Als u een ouder bent met een vitaal beroep
(https://nos.nl/artikel/2327202-wie-houdt-er-recht-op-kinderopvang-dit-zijn-de-vitale-beroepen.html) en er is in dat geval behoefte aan opvangmogelijkheden op school, kunt u hierover contact met ons opnemen (0165-792100). Wij zullen in overleg met u zorgen voor een passende opvang. Leerlingen met gezondheidsklachten blijven volgens de richtlijnen thuis.

 

 

 

 

15-03-2020

Zoals u inmiddels zult hebben begrepen, heeft de overheid besloten om vanaf maandag 16 maart alle scholen in Nederland te sluiten, in ieder geval tot 6 april. Het Da Vinci College is deze periode dus ook gesloten.

Op maandag 16 maart stond al een studiedag gepland, uw zoon/dochter is deze dag dus vrij.

Vanaf dinsdag 17 maart staan schoolexamens gepland voor de 4e jaars klassen van de afdeling Techniek VMBO. Deze examens gaan gewoon door! Net als de minister, vinden wij het heel belangrijk dat het examen gewoon doorloopt. We houden de tijden aan zoals in de oorspronkelijke planning.

Naast deze examens vinden er verder in de school dus geen activiteiten plaats.

Wat betreft stages en het volgen van lessen op het MBO: ook deze activiteiten zijn tot en met 6 april stopgezet.

Morgen in de loop van de dag ontvangt u van ons opnieuw bericht met meer duidelijkheid over de aankomende weken. We zullen ook bekijken hoe uw zoon/dochter vanuit huis met het schoolwerk verder aan de slag kan.

We houden u op de hoogte.

12-03-2020

Vanmiddag zijn er nieuwe aangescherpte maatregelen bekend gemaakt in een persconferentie met premier Rutte en de heer van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Dat betekent dat mensen met verkoudheidsklachten of andere milde gezondheidsklachten thuis moeten blijven en het beste sociale contacten kunnen mijden tot ze weer zijn opgeknapt. Verder worden evenementen met meer dan 100 mensen in heel Nederland afgelast. De nieuwe maatregelen gelden in elk geval tot 1 april.

Het Da Vinci college volgt ook de nieuwe maatregelen vanuit de overheid zorgvuldig op. Onze school blijft open maar wij vragen uw begrip bij uitval van lessen omdat de maatregelen ook voor docenten met klachten gelden.

Toetsen/examens
Op dit moment is er bezorgdheid onder leerlingen en ouders over de aankomende toetsen en  examens. Voor alle duidelijkheid: zolang als de scholen open mogen blijven, gaan ook de (school)examens en toetsen door, conform het gepubliceerde rooster.

Lees meer over de nieuwe maatregelen op:

https://nos.nl/artikel/2326868-corona-maatregelen-thuisblijven-bij-milde-griepklachten-evenementen-massaal-afgelast.html

Mochten er, op korte termijn, aanvullende maatregelen voor Brabant volgen, dan houden wij u via onze website op de hoogte.

09-03-2020

In eerdere berichten hebben wij u op de hoogte gebracht over hoe wij als Scholengroep Tongerlo omgaan met het coronavirus. Wij volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM. Leerlingen of medewerkers die last hebben van verkoudheid (ook vanwege hooikoorts, allergie, of gediagnosticeerd als reguliere verkoudheid door een arts), hoesten of koorts dienen sociale contacten zoveel mogelijk te beperken.

Scholengroep Tongerlo ( NGLyceum, NGMavo en het Da Vinci College)
Onze scholen zijn open. Wel zijn er medewerkers en leerlingen als gevolg van de oproep van het RIVM afwezig. Er is momenteel geen aanleiding om onze scholen te sluiten. De lokale GGD kan in overleg met de lokale autoriteiten adviseren om een school/onderwijsinstelling – of een deel daarvan- te sluiten. Zonder advies van de GGD of besluit burgemeester moeten onze scholen onderwijs verzorgen.

Ziek melden/niet ziekmelden

Het coronavirus roept vragen op m.b.t. aanwezigheid en ziekmelding. Zolang onze school niet is gesloten en er geen sprake is van een klas die vrij krijgt omdat de leerkracht niet mag werken, dan geldt de Leerplichtwet. Alleen als kinderen uit Noord-Brabant last hebben van verkoudheid, hoesten of koorts, is het advies om de leerling ziek te melden op school. Een leerling mag niet uit voorzorg worden thuisgehouden, als er geen klachten zijn. Voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s kan worden overlegd met de huisarts of GGD. Leerlingen waarvoor een quarantaineadvies geldt, zijn vrijgesteld van de Leerplichtwet.

 

Ongeoorloofd schoolverzuim

Ongeoorloofd schoolverzuim moet wij als school melden via het verzuimregister van DUO, dit volgens de richtlijnen. Maar natuurlijk kunnen we begrijpen dat het coronavirus een zoektocht is. Het vraagt om maatwerk en wij vragen aan u om de situatie zorgvuldig te bekijken en waar nodig de richtlijnen te volgen. Wanneer kinderen die geen klachten hebben die op het coronavirus wijzen toch thuis worden gehouden, al dan niet uit voorzorg, moet er gemeld worden.

 

We houden u van eventuele nieuwe ontwikkelingen op de hoogte.

08-03-2020

Er is sinds vrijdagavond 7 maart jl. een kantelmoment in de richtlijn van het RIVM. https://www.rivm.nl/nieuws/covid-19-nieuwe-aanwijzing-voor-inwoners-noord-brabant

Advies RIVM

Het RIVM vraagt inwoners van Noord-Brabant dat als je last hebt van verkoudheid, hoesten of koorts je sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. Dat betekent: ga niet naar school, werk of plekken waar veel mensen bij elkaar zijn.  Mocht je klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zoveel mogelijk afstand te houden tot anderen. Hiermee verklein je de kans om onopgemerkt het virus te verspreiden. Bel uw huisarts alleen als uw klachten verergeren. 

De GGD heeft aan alle scholen in Noord-Brabant medegedeeld:

"Het is niet nodig scholen te sluiten. Leerlingen die geen klachten hebben kunnen gewoon naar school. Leerlingen die last hebben van een van de onderstaande klachten moeten thuisblijven: verkoudheid, hoesten, of koorts (meer dan 38 graden)"

Da Vinci College

Het Da Vinci College zal maandag a.s. gewoon open zijn en volgens het normale rooster de lessen verzorgen. Leerlingen mogen ervan uitgaan dat huiswerk, toetsen en andere schoolactiviteiten gewoon doorgaan - tenzij via Magister anders gemeld wordt. Mocht uw kind vanwege bovengenoemde klachten afwezig zijn tijdens een of meerdere toets momenten dan zorgen wij voor een passende oplossing.

Als een leerling klachten heeft (verkoudheid, of hoesten, of koorts van meer dan 38 graden), dan verzoeken wij u de leerling ziek te melden en thuis te houden totdat de klachten verdwenen zijn.

Ziek melden kan op de gewone manieren, bijvoorbeeld via uw Magister-account of op het schooltelefoonnummer 0165-792100. De criteria voor ziekte gelden de komende dagen, tot het moment dat via het RIVM andere aanwijzingen worden gegeven.

Voor medewerkers van het Da Vinci College gelden dezelfde criteria. Maandagochtend verschijnen zo vroeg mogelijk op Magister roosterwijzigingen die het gevolg zijn van afwezige docenten. In de loop van maandag worden eventuele maatregelen gepubliceerd via deze site. Leerlingen vinden informatie over roosteraanpassingen in Magister.

06-03-2020

Aanvullende informatie GGD coronavirus

De GGD ontvangt dagelijks diverse vragen over het nieuwe coronavirus. In dit bericht lees je meer over het coronavirus en preventie op school.
 
Wat als kinderen, leerlingen, studenten, medewerkers ziek worden?
Aan sommige personen vraagt de GGD om fysiek contact met anderen te beperken (social distancing). Het gaat dan om personen die mogelijk besmet geraakt kunnen zijn met het coronavirus. Dat betekent dat zij niet naar hun werk of school mogen. Dit geldt voor de volgende twee groepen mensen:

Huisgenoten van patiënten met het coronavirus
Personen die in gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst en verkoudheidsklachten of koorts hebben. Deze klachten kunnen het begin zijn van coronavirus. Deze personen moeten thuis blijven om uit te zieken en anderen niet te besmetten.
Bel met de huisarts als de klachten erger worden. De huisarts kijkt wat er gedaan moet worden, en overlegt zo nodig met de GGD.

Op dit moment kunnen wij melden dat er geen leerlingen of medewerkers zijn met deze klachten binnen onze scholengroep.

Besteed aandacht aan handhygiëne
De belangrijkste maatregelen wij als scholen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Het zijn:

·         Was uw handen regelmatig

·         Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog

·         Gebruik papieren zakdoekjes

Heb je vragen?
Als GGD volgen we de situatie rondom het coronavirus op de voet. Dit doen wij samen met het RIVM en de veiligheidsregio. Alle huisartsen zijn geïnformeerd door de GGD. Meer informatie over het coronavirus kun je lezen op de website van de GGD en op de website van het RIVM. Staat uw vraag hier niet tussen? Bel dan met het RIVM 0800 - 1351 of de GGD: 0900 - 364 64 64.

 

03-03-2020

Gisterenavond, 2 maart 2020 zijn wij als scholengroep Tongerlo geconfronteerd met vragen rondom een eventuele besmetting van een leerling met het Coronavirus.

De ouders van deze leerling hebben uit voorzorg met onze scholengroep contact opgenomen. Na contact met RIVM en GGD hebben we deze ochtend als scholengroep kunnen vaststellen dat er geen sprake is van besmetting.

Ook heeft de RIVM aangegeven dat er geen enkele noodzaak is om te testen. Vandaag hebben we groepen leerlingen uit voorzorg thuis laten blijven maar vanaf morgen worden alle lessen volgens rooster opnieuw hervat. Dit ook conform het advies van het RIVM.

Klik hier voor het filmpje,bron RIVM.

Voor meer tips kunt u terecht op de website van de rijksoverheid door hier te klikken:

 


29-02-2020

Het coronavirus heeft nu ook Nederland bereikt. Het virus werd twee maanden geleden ontdekt in China. In dat land neemt het aantal nieuwe ziektegevallen af. Omdat de ziekte al twee maanden rondwaart in China, heeft de rest van de wereld meer voorzorgsmaatregelen kunnen nemen dan China.


Voorbereiding
Volgens de RIVM hoeven we op dit moment niet voorzichtiger te zijn dan voor een gewone griep. Net zoals bij alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken zijn de belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 

·         Was uw handen regelmatig

·         Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog

·         Gebruik papieren zakdoekjes

Houd uw zoon of dochter met koorts thuis
 

 

Moeten mensen die terugkeren uit gebieden waar het coronavirus is geconstateerd tijdelijk van werk of school worden geweerd? Als mensen geen gezondheidsklachten hebben, kunnen zij gewoon naar hun werk. Dit geldt ook voor kinderen op scholen en kindercentra. Als iemand in de eerste twee weken na terugkeer uit één van deze gebieden echter gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) moet hij/zij thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts. Belangrijk om te weten: tot nu toe lijkt de overdracht van het virus tijdens de incubatietijd, dus voordat er klachten ontstaan, een zeer kleine rol te spelen.
 

Wij als school zijn ons nu aan het voorbereiden op de hervatting van de school na de voorjaarsvakantie, aankomende maandag 2 maart 2020. Zoals we nu kunnen inschatten zal de school normaal conform het rooster starten.

 

Wit u meer weten over het virus zelf of hoe u met het virus omgaat? Raadpleeg dan altijd de informatie van het RIVM en houd de website van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport in de gaten.  De situatie wordt ook nauwlettend in de gaten gehouden door GGD Westbrabant, ook hier vind u de laatste informatie over het coronavirus.
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mochten er echter na het raadplegen van bovengenoemde sites (RIVM, GGD en ministerie van Volksgezondheid) nog vragen zijn, neem dan contact op met de collegedirecteur. 

 

Vriendelijke groet,                                                                       

Da Vinci College
Kiki Nieuwkerk