Update 30 april 2020 - Zakslaagregeling

Update 30 april 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,  

Waarschijnlijk bent u er al van op de hoogte dat we als voortgezet onderwijs in ieder geval tot 1 juni geen onderwijs op school mogen verzorgen. We gaan na de vakantie dus op dezelfde manier aan het werk zoals we voor de vakantie gedaan hebben.

Op maandag 4 mei heeft uw zoon/dochter nog vrij; deze dag gebruiken wij met het hele docententeam om ons goed voor te bereiden op de aankomende periode. Vanaf 6 mei starten we dus weer met ‘onderwijs – op -afstand’.

Vanaf 1 juni hopen wij onze leerlingen weer te mogen ontvangen op school. Wat zou dat fijn zijn!

Het is dan wel nog verre van normaal want we moeten onderwijs verzorgen binnen de richtlijnen van 1,5 meter afstand. We zullen in en rondom het gebouw ook heel veel voorzorgsmaatregelen treffen; looproutes in het schoolgebouw, geen pauzes in de leerlingkantine maar in het lokaal, de docenten wisselen van lokaal (niet de leerlingen), leerlingen komen bij verschillende ingangen binnen en we zitten met maximaal 12 leerlingen in een lokaal.

Deze strenge regels betekenen ook dat maar kleine groepen leerlingen tegelijk naar school kunnen laten komen. Dit heeft tot gevolg dat uw zoon/dochter ongeveer 1 dag in de week naar school kan komen en de andere dagen nog steeds op afstand onderwijs moet volgen. We gaan ervan uit dat deze situatie in ieder geval duurt tot de zomervakantie.

In de aanloop naar 1 juni zullen we u natuurlijk opnieuw informeren over de precieze organisatie en afspraken die we met elkaar maken.

Update 8 april 2020 - Zakslaagregeling

Begin deze middag heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de zakslaagregeling bekend gemaakt. Vanmiddag hebben we met de directie en examencommissie van het Da Vinci College bij elkaar gezeten om te kijken wat dit voor onze leerlingen maar ook voor ons als school betekent.

Morgen in de loop van de ochtend zal er berichtgeving uitgaan richting collega's, ouders en leerlingen. Hierin wordt ook de examenplanning voor de komende tijd opgenomen, die we eerder op hoofdlijnen al bekend maakten. Zodra wij de consequenties op orde hebben, informeren wij iedereen. Meer informatie vindt u hier: https://www.vo-raad.nl/nieuws/ocw-publiceert-slaag-zakregeling