Opleidingen

Het Da Vinci College biedt vmbo-onderwijs in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen en praktijkonderwijs.

In het vmbo nemen de vakcolleges een bijzondere plek in. Landelijk zijn er zo’n 50 scholen die een vakcollege hebben. Het DVC is de enige vmbo-school in West-Brabant die deze vorm van onderwijs in huis heeft. In de vakcolleges volgen de leerlingen vanaf leerjaar 1 veel praktijklessen. In het Vakcollege Techniek doen leerlingen aan het einde van leerjaar 3 praktijkexamen. In klas 4 starten ze al met het mbo-programma.

In het praktijkonderwijs kunnen leerlingen een door de branches erkend certificaat halen. De opleiding is gericht op uitstroom naar werk. Een aantal leerlingen kan verder naar het mbo. Werkervaring doen de leerlingen op in de arbeidstraining en in de stage.