De opleiding

Het Da Vinci College biedt vmbo-onderwijs in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen en praktijkonderwijs.

In het praktijkonderwijs kunnen leerlingen een door de branches erkend certificaat halen. De opleiding is gericht op uitstroom naar werk. Een aantal leerlingen kan verder naar het mbo. Werkervaring doen de leerlingen eerst op in de arbeidstraining in ons leerbedrijf. Daarna gaan ze stage lopen in een bedrijf.

In het vmbo nemen de vakcolleges een bijzondere plek in. De naam zegt het al: hier word je een echte vakman of vakvrouw. In de vakcolleges volgen de leerlingen vanaf leerjaar 1 veel praktijklessen. Landelijk zijn er zo’n 50 scholen die een vakcollege hebben. Het DVC is de enige vmbo-school in West-Brabant die deze vorm van onderwijs in huis heeft. In de opleidingen Techniek en Zorg & Welzijn doen leerlingen aan het einde van leerjaar 3 praktijkexamen. In klas 4 starten ze al met het mbo-programma.