Vakcollege Horeca & Ondernemen

In het Vakcollege hebben leerlingen al vanaf leerjaar 1 negen lesuren praktijk in de week. Praktijklessen waarin je vooral veel mag doen, leren in de praktijk betekent, dat er echte gasten komen in het restaurant, oudere mensen voor een koffietafel en mensen uit het bedrijfsleven voor de lunch. Ondernemen in de praktijk betekent, dat we ook buiten de school gaan voor opdrachten bij winkels en bedrijven en mensen uit het bedrijfsleven de school binnen halen. We stellen hoge eisen aan hun beroepshouding zoals dat ook in het bedrijfsleven geldt om hen daar al zo goed mogelijk op voor te bereiden.

Naast deze praktijkuren hebben de leerlingen ook algemene vakken als Nederlands, Engels, Wiskunde, Economie, Mens en maatschappij, Taal, Rekenen, Lichamelijke Opvoeding, Beeldende vorming en een mentoruur.

Door te leren in de praktijk en contacten met mensen buiten de school krijgen de opdrachten betekenis voor leerlingen, die het leren als “echt” ervaren. Leerlingen zijn gemotiveerd, omdat het echt resultaat oplevert en zijn trots op het gezamenlijk behaalde resultaat. We werken met vakoverstijgende opdrachten, zodat leerlingen kunnen ervaren waar ze goed in zijn, wat hun talent is en wat ze leuk vinden. Deze ervaringen en de competenties die je nodig hebt, zullen hun profielkeuze voor de bovenbouw bepalen. We bereiden leerlingen voor op twee examenprofielen. De examenprofielen die het Da Vinci College gaat aanbieden zijn:

 1. Economie & Ondernemen
  • Commercieel, secretarieel, administratie, magazijn
 2. Horeca, Bakkerij en recreatie
  • Gastheerschap, bakkerij, keuken, recreatie

Bij beide examenprofielen kiest de leerling ook keuzedelen. Hiervoor hebben we twee keuzepakketten samengesteld:

 1. Keuzepakket A : Creatief
  • Ondernemen,
  • Audiovisuele vormgeving
  • Interactieve vormgeving
  • Presentatie en styling
 2. Keuzepakket B : Sportief
  • Ondernemen
  • Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten
  • Geüniformeerde dienstverlening
  • Voorkomen ongevallen / ehbo

In schema zien de mogelijkheden binnen de sector Economie er als volgt uit: