Praktijkonderwijs

In het praktijkonderwijs ontdekken leerlingen al werkende hun talenten en mogelijkheden. Ze hebben moeite met het schoolse leren. Ze hebben veel kwaliteiten, ze leren alleen op een andere manier.

Ouders, leerling en scholen spreken regelmatig over het te volgen onderwijstraject: het ontwikkelperspectief. Hiervoor maken we voor elke leerling een individueel ontwikkelingsplan (IOP). Hierin maken school, leerling en ouders afspraken welk leerdoel het beste aansluit bij de mogelijkheden van het kind. De leerling leert die talenten te ontwikkelen. Zo kunnen leerlingen laten zien waar ze goed in zijn. Wanneer een leerling het beste uit zijn talenten haalt, is hij of zij geslaagd.

Leerlingen kunnen binnen de school verschillende certificaten behalen of een ROC diploma niveau 1. Dit gebeurt in samenwerking met het ROC Kellebeek College Nova in Bergen op Zoom en AOC Prinsentuin in Breda. Daarnaast gaan leerlingen regelmatig naar een vervolgopleiding binnen het ROC (middelbaar beroepsonderwijs). De leerling volgt daarvoor een speciaal voorbereidingstraject.

We richten ons op de volgende uitstroommogelijkheden:

  • naar werk
  • naar werk met begeleiding of in de Sociale Werkvoorziening
  • naar vervolgonderwijs op het ROC

Verder bereiden we onze leerlingen voor op een zelfstandige rol in onze maatschappij: wonen, werken, vrije tijdsbesteding en maatschappelijke participatie.