Begeleiding

Als leerlingen zich thuis voelen op school, zich gerespecteerd en veilig weten, kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. In dit proces vormen het leren, het kiezen van de juiste schoolloopbaan en de sociaal-emotionele ontwikkeling één geheel. In het Praktijkonderwijs geven school, leerling en ouders dit vorm in het Ontwikkelingsperspectief en het Individueel Ontwikkelingsplan (IOP).

Leerlingen verschillen in capaciteiten, begeleidingsbehoefte en leeftijd. Begeleiding in het Praktijkonderwijs is per definitie maatwerk. De kleinschaligheid op onze school maakt het mogelijk die aandacht en structuur te geven die bij een bepaalde leerling of groep leerlingen past. In zowel de onderbouw als de bovenbouw kent elke leerling de docenten en kent elke docent zijn leerlingen. De docent is steeds snel te vinden voor de leerling. Dat geldt omgekeerd evenzo. De school kan het echter niet alleen. Daar is ook de medewerking van ouders/verzorgers voor nodig. Daarom hebben we veel contact.

Soms is onze basisbegeleiding niet voldoende. Dan vraagt de situatie om een bijzondere aanpak. Een overzicht van al onze vormen van specifieke begeleiding staat in het schoolondersteuningsprofiel.

Meer informatie over de begeleiding staat in de schoolgids.