De opleiding

Het onderwijsprogramma bestaat uit theoretische vakken, praktische vakken en uit diverse opdrachten die binnen en buiten de school worden uitgevoerd. Aangevuld met arbeidstraining en stage zorgen wij voor een zo goed mogelijke aansluiting op de maatschappij. Naarmate de leerling in een hoger leerjaar komt, nemen de uren praktijk toe.

De theorie bestaat uit algemeen vormend onderwijs:

  • Nederlandse taal
  • Engelse taal
  • Wiskunde w.o. tijdsoriĆ«ntatie, geld rekenen, meten en wegen
  • Maatschappelijke vorming (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, enz.)
  • Het leren werken met computers

De praktische lessen bestaan uit:

  • Economie: magazijn-, kantoor- en winkelpraktijk, kantinewerk, horeca
  • Techniek: algemene techniek, hout- en metaalbewerking
  • Zorg en welzijn: verzorging, schoonmaak
  • Agrarisch: tuin-, terrein-, dier- en plantenverzorging

De overige lessen worden besteed aan tekenen, handvaardigheid, muziek en drama, gymnastiek en huishoudkunde met daarin koken.

Bij dit alles is het heel belangrijk dat we met elkaar veel aandacht besteden aan hoe mensen met elkaar kunnen wonen, werken en leven. Dus besteden wij veel aandacht aan sociale vaardigheden.