ESF

De afdeling Praktijkonderwijs van het Da Vinci College doet mee aan een subsidieproject van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

De doelen van het project zijn:

  • arbeidskundig onderzoek
  • leerling werkplaatsen
  • branchegerichte cursussen
  • nazorg en netwerkvorming

Het Da Vinci College Praktijkonderwijs zet de ESF-subsidie in om de eigen leerlingen van 15 jaar of ouder in een vroeg stadium ervaring te laten opdoen met praktische vaardigheden. Het uiteindelijke resultaat moet zijn dat schoolverlaters een soepele overgang maken van school naar een plek op de arbeidsmarkt in de regio.

Het thema arbeidskundig onderzoek omvat de activiteiten waarbij de vaardigheden, interesses en voorkeuren van leerlingen in kaart worden gebracht. De subsidiabele activiteiten onder leerling werkplaatsen en branchegerichte cursussen hebben betrekking op de diverse binnen- en buitenschoolse stages en praktijkgerichte vakken in o.a. de richtingen Techniek, Groen (tuin en dier), Verzorging/Facilitair/Horeca en winkel/Logistiek. De activiteiten die gericht zijn op de begeleiding van oud-leerlingen van het Praktijkonderwijs vallen onder het thema Nazorg. Tenslotte omvat het thema netwerkvorming activiteiten die gericht zijn op het organiseren en onderhouden van een netwerk van ketenpartijen zoals UWV/CWI, gemeente en werkgevers.

Met bovengenoemde activiteiten sluit de subsidieaanvraag aan op de visie van de school om door middel van diverse werkvormen en stages de leerlingen op maat praktijkgerichte (arbeids)vaardigheden bij te brengen.