Verzuim

Op tijd komen is een belangrijke vaardigheid die een leerling moet leren om een succesvolle kans op de arbeidsmarkt te hebben. Dat leren we door op tijd in de lessen te zijn en alle lessen van het lesrooster te volgen. In de begeleiding wordt extra aandacht besteed aan te laat komen en spijbelen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de afdeling Leerplicht van de betrokken gemeenten. De leerplichtambtenaar van de gemeente Roosendaal heeft een spreekuur op school. De school heeft een meldingsplicht waar het gaat over onrechtmatig verzuim of veelvuldig te laat komen.

Voorkomen ziekteverzuim

Verzuim van onderwijs is niet wenselijk. Leerlingen die vaak afwezig zijn, missen onderwijs en daarmee kansen om zich te ontwikkelen. Om oplopend verzuim te voorkomen houdt de verzuimcoördinator samen met de receptionisten het verzuim van leerlingen in de gaten. Samen controleren zij elke dag of alle leerlingen aanwezig zijn. Als een leerling afwezig is en we hebben geen bericht ontvangen, nemen we contact op met ouders. We willen graag weten of leerlingen veilig thuis zijn of dat we naar hen op zoek moeten gaan. De verzuimcoördinator werkt daarbij samen met de leerlingbegeleiders, de ondersteuningscoördinator en de leerplichtambtenaar.