Begeleiding

Als leerlingen zich thuis voelen op school, zich gerespecteerd en veilig weten, kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. In dit proces vormen het leren, het kiezen van de juiste schoolloopbaan en de sociaal-emotionele ontwikkeling één geheel.

Leerlingen verschillen in capaciteiten, begeleidingsbehoefte en leeftijd. De kleinschaligheid op onze school maakt het mogelijk die aandacht en structuur te geven die bij een bepaalde leerling of groep leerlingen past. Elke leerling kent de docenten van zijn of haar vakcollege en elke docent kent de leerlingen van het eigen vakcollege. De docent is steeds snel te vinden voor de leerling. Dat geldt omgekeerd evenzo. De school kan het echter niet alleen. Daar is de medewerking van ouders/verzorgers voor nodig. Daarom hebben we veel contact.

Soms is onze basisbegeleiding niet voldoende. Dan is een bijzondere aanpak noodzakelijk. We stellen in dat geval voor de betreffende leerling een ontwikkelingsperspectief op. Een overzicht van al onze vormen van specifieke begeleiding staat in het schoolondersteuningsprofiel.

 

Naschoolse service

Een aantal leerlingen heeft behoefte aan extra begeleiding om tot goede leerresultaten te komen.

Soms gaat het om een rustige plek om huiswerk te maken, soms om extra tijd omdat de leerlingen zelf niet tot leren komen, soms omdat ze de tijd in de les niet effectief gebruiken. Voor hen is er de naschoolse service. In deze tijd halen ook leerlingen die een toets gemist hebben, deze toets in.

De huiswerkklas is in principe vrijwillig. Voor sommige leerlingen kan die verplicht worden gesteld als de leerresultaten niet goed zijn. Aan de naschoolse service zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie over de begeleiding staat in de schoolgids.