De opleiding

In de onderbouw werken de leerlingen een vierde deel van de tijd aan praktijkopdrachten. Hierbij verbinden ze praktische vaardigheden en algemene en specifieke vakkennis met elkaar.

Aan het einde van leerjaar 3 doen de leerlingen die in leerjaar 1 in het vakcollege Techniek gestart zijn, hun praktisch eindexamen. Ze beginnen in leerjaar 4 met het mbo-deel van hun technische vakopleiding. Dat doen ze op het Markiezaat College in Bergen op Zoom. Hun theorievakken blijven ze gewoon volgen op het Da Vinci College. Aan het einde van leerjaar 4 ronden ze hun vmbo-opleiding af door examen te doen in de theoretische vakken.

Als leerlingen pas in leerjaar 2 of 3 instromen, dan doen ze hun praktisch eindexamen aan het einde van leerjaar 4 samen met het eindexamen in de theoretische vakken.

In leerjaar 2 starten de leerlingen met het uitstroomprofiel Produceren, Installeren en Energie (PIE). Daarnaast volgens zij keuzemodules in de profielen:

  • Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
  • Produceren, Installeren en Energie (PIE)
  • Mobiliteit en Transport (MT)

Daarmee kunnen ze doorstromen naar alle technische richtingen in het mbo.