De opleiding

In de onderbouw werken de leerlingen een vierde deel van de tijd aan praktijkopdrachten. Hierbij verbinden ze praktische vaardigheden en algemene en specifieke vakkennis met elkaar.

Aan het einde van leerjaar 3 doen de leerlingen die in leerjaar 1 in het vakcollege Zorg en Welzijn gestart zijn, hun praktisch eindexamen. Daarna beginnen ze direct met het mbo-deel van hun vakopleiding. Dat doen ze op het Kellebeek College in Roosendaal. Hun theorievakken blijven ze gewoon volgen op het Da Vinci College. Aan het einde van leerjaar 4 ronden ze hun vmbo-opleiding af door examen te doen in de theoretische vakken.

Als leerlingen pas in leerjaar 2 of 3 instromen, dan doen ze hun praktisch eindexamen aan het einde van leerjaar 4 samen met het eindexamen in de theoretische vakken.