Partners

We werken nauw samen met alle instanties die zich richten op de ondersteuning van opvoeding en onderwijs.

Het Da Vinci College is heel actief op het gebied van samenwerking tussen de 3 O’s: overheid, ondernemingen en onderwijs. Deze bedrijven, instanties en instellingen hebben zich verzameld in het platform Ontmoeten is Leren.

We hebben doorlopende leerlijnen ontwikkeld (Vakmanschapsroute) met het Kellebeek - en Markiezaat College, onderdelen van ROC West-Brabant.

Binnen het Praktijkonderwijs leidt de samenwerking met het ROC West-Brabant tot mogelijkheden voor een diploma op niveau 1, ook in de sector groen.

Nationaal werken we samen met de Landelijk Vereniging van Vakcolleges. Hierin zitten scholen die net als wij hebben gekozen om al vanaf leerjaar 1 veel praktijk te doen.