De opleiding

Op school geven we theorie- en praktijkvakken en opdrachten die binnen en buiten de school worden uitgevoerd. Leerlingen krijgen ook arbeidstraining en stage. Hierdoor sluit school zo goed mogelijk aan op de maatschappij. 

De theorie bestaat uit algemeen vormend onderwijs:

  • Nederlandse taal
  • Engelse taal
  • Wiskunde w.o. tijdsoriëntatie, geld rekenen, meten en wegen
  • Mens en Maatschappij (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, enz.)
  • Het leren werken met computers

De praktische lessen bestaan uit:

  • Economie en Handel: magazijn-, kantoor- en winkelpraktijk
  • Techniek: algemene techniek, (onder andere hout- en metaalbewerking)
  • Zorg en dienstverlening: facilitaire dienstverlening, horeca
  • Groen en dier: tuin-, terrein-, dier- en plantenverzorging
  • Creatieve vakken: tekenen, handvaardigheid, muziek en drama, gymnastiek en vrijetijdsbesteding

Het is hierbij heel belangrijk dat we veel aandacht besteden aan hoe mensen met elkaar kunnen wonen, werken en leven. Dus worden er ook veel lessen gegeven over sociale vaardigheden.