Uitstroom

Praktijkonderwijs is in principe eindonderwijs: leerlingen gaan met een baan van school. Het lukt niet alle leerlingen om zelfstandig te gaan werken. Als er extra hulp nodig is om aan het werk te kunnen (blijven), proberen we ervoor te zorgen dat die hulp geregeld is.

Soms is een vervolgopleiding binnen het MBO (middelbaar beroepsonderwijs) mogelijk. Hiervoor hebben wij een speciaal traject in samenwerking met het Curio. Leerlingen, die voldoen aan de criteria (niveau, capaciteiten, motivatie en werkhouding), kunnen binnen onze school een MBO-diploma op niveau 1 behalen. Zij kunnen dan daarna, net als leerlingen met het vmbo-basisberoepsgerichte diploma, doorleren in op het MBO op niveau 2.