Aanmelden schooljaar 2020-2021

Op 3 en 4 maart 2020 worden er inschrijvingsavonden georganiseerd binnen alle scholen voor het voortgezet onderwijs. Op deze avonden dienen alle leerlingen zich in te schrijven bij een school voor voortgezet onderwijs. De basisscholen begeleiden dit proces en geven hierover uitgebreid informatie.

Voor het aanmelden zijn de volgende documenten van groot belang:

- Een ingevuld aanmeldingsformulier, ondertekend door alle ouders die met het ouderlijk gezag belast zijn;

- Het leerlingprofiel dat u van de basisschool ontvangt;

- Een paspoort of identiteitsbewijs;

- indien van toepassing: andere voor het onderwijs relevante informatie

 

klik hier voor het aanmeldformulier.