De Brugklas

Op een nieuwe, grote school starten is voor iedereen spannend. Niet alleen voor jou, ook voor je ouders.  Omdat wij het belangrijk vinden dat elke leerling gezien wordt en zich op zijn gemak voelt, hebben wij in ons gebouw een apart studiehuis voor de brugklasleerlingen.

Dit is een apart gedeelte van het gebouw dat alleen bestemd is voor alle brugklasleerlingen. Je theorievakken krijg je in de lokalen in dit studiehuis. In dit studiehuis is ook je eigen kluisje. De mentoren zijn vaak hier te vinden, evenals de brugklascoördinator. Er is dus altijd iemand om je te helpen als je iets niet weet. Alleen voor de praktijkvakken ga je naar het praktijklokaal. Maar dat doe je samen met je klasgenoten.

 

Contact met ouders

Het is voor ons en voor je ouders belangrijk dat we goed contact hebben.

Al voor de zomervakantie hebben we met jou en je ouders een startgesprek. Je kunt alvast kennismaken met de mentor, je kunt wat dingen over jezelf vertellen en je ouders kunnen allerlei vragen stellen. Voor de zomervakantie maak je ook al kennis met je nieuwe klas.

Als het schooljaar start zorgen we nog steeds dat we regelmatig contact hebben met je ouders. Naast de gesprekken die we hebben tijdens rapportavonden en op informatieavonden, kunnen je ouders informatie vinden via;

  • Startgesprek
  • Informatieavonden
  • Rapportavonden
  • Contactboekje
  • Magister
  • DVContact
  • Ouderraad
  • Schoolgids
  • Jaaragenda
  • Website www.davincicollege.nl