De Theorievakken

Binnen alle praktijkvakken die je op het vmbo krijgt, volg je ook theorievakken oftewel de 'Algemeen Vormend Onderwijs vakken' (AVO). Hieronder vallen de volgende vakken:

  • Nederlands
  • Wiskunde
  • Engels
  • Mens & Maatschappij (alleen onderbouw)
  • Maatschappijleer (alleen bovenbouw)
  • Lichamelijke Opvoeding
  • Kunstvakken II
  • Culturele Kunstzinnige Vorming

Binnen deze vakken sluit je je vmbo-diploma uiteindelijk af op basis- of kaderniveau. Wanneer je voor één of meerdere vakken een hoger niveau kunt behalen, is het mogelijk dat je hiervoor een certificaat behaalt.

Uiteindelijk krijgt elke leerling een algemeen vmbo-diploma op basis- of kaderniveau in de richting die je hebt gekozen. Hierna kun je elke opleiding op het MBO gaan volgen.