Instroomroute leerjaar 3

Als je instroomt in leerjaar 3 dan start je direct met het examenprogramma van Techniek. Als het ware volg je dan de vakken die de andere leerlingen in leerjaar 2 (DLR-route) hebben gedaan en doe je uiteindelijk in leerjaar 4 examen in het praktijkvak techniek en je theorievakken (AVO vakken).

Keuzevakken

In leerjaar 3 en 4 doe je elke jaar twee keuzevakken. Op dit moment kun je kiezen uit:

  • Domotica en automatisering.
  • Meubelmaker
  • Robotica
  • Booglassen
  • Plaat en constructie werk
  • Hout en meubelverbindingen
  • Woon en kantoor technologie

Het aanbod in de keuzevakken wordt steeds verder uitgebreid, zodat je iets kunt kiezen wat zo goed mogelijk aansluit bij je interesse. Extra informatie over keuzevakken kun je vinden bij DLR-route leerjaar 2.